Respect for naturklenodiet Bulbjerg
BulbjergNatur
  • © 2022 Christen Axelsson Contact Me 0

BulbjergNatur

Ultranyt: i denne rubrik findes det nyeste.

Al øvrig information: Presse m.m. i 2023 og 2024 findes under "NYT”/450 m møller igen! (-> Arbejdsgruppe/Møder, Aktivitet, Presse, m.m.)

Find også information her: Hawboerne.dk og Nej til kæmpemøller ved Bulbjerg og Vigsø Bugt (Facebook).


3.3.2024
Palle Jensen i Nordjyske: Eksborgmesters udtalelser ikke korrekte - -
KLIK


2.3.2024 Brev fra Foreningen til udvalgsformændene i forligskredsen vedr. Udvidelsen af Testcenter Østerild og til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune KLIK


23.2.2024
TV Midtvest om udvidelsen af Testcenter Østerild
. KLIK


22.2.2024
Læserbrev Helsingør Dagblad
KLIK20.2.2024

Artikel i Jyllandsposten - flere medlemmer udtaler sig.
KLIK


13.2.2024

Kronik i Kristeligt Dagblad
KLIK


5.2.2024

Nyhedsbrev primo februar 2024

Et slag tabt – tid til at vinde krigen!
Vi fik Sorteper i spillet mellem vindmøllebranche, regeringen og borgerne i Sønderjylland.
Alt sammen for at udvide et testcenter, så også udenlandske producenter kan få lov til at teste møller på op mod 450 meter.
Minister Morten Dahlin kunne berolige os med, at det var et krav om den grønne omstilling og at stedet her var det mindst dårlige i Danmark og ville ikke love at en yderligere udvidelse kunne komme senere. Måske lidt voldsomme betragtninger, men det de ikke ved er, at blandt de mindst ringe er der nu en lille hær af meget beslutsomme borgere, som ikke gider det her spil for galleriet længere.
Det uanstændige i denne sammenhæng er Lov 87 og fejlinformationer vedrørende antal berørte boliger. Vi taler om ca. 100 boliger og ca. 200 mennesker, som skal fordrives.
Bestyrelsen og arbejdsgruppen arbejder sammen med Frøstruplejren i forsøg på at samle data og viden, samt ikke mindst det politiske spor, som alle kan forfølge. Vi har lavet en liste af tiltag, som vi vil igangsætte, når vi finder det betids. Aktiviteterne vil forekomme med forskellige tidsintervaller, Det er dog vigtigt at alle holder ”gryden i kog”. Det er også jeres opgave, så fortæl om "Testcenter Skandalen" vidt og bredt.
Input fra jer er velkomne. Der arbejdes på en ny hjemmeside, som vil have flere funktioner. Husk at orientere Nina Hjort Iversen, hvis i oplever støjgener fra møllerne (Skrivelse er sendt rundt)
Bestyrelsen5.2.2024

Lov 87
. KLIK
Samfund
Kæmpevindmøller har kurs mod jysk lokalområde – vrede borgere har strategi klar
I dag kl. 11.56
af Camilla Alexandra Barton
Ministeren forstår og anerkender borgernes frustrationer og bekymringer.
Meget tyder på, at der er lagt op til noget af en debat i Østerild Multicenter, når minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin (V) lørdag klokken 12 lægger vejen forbi Thy til borgermøde.
Årsagen? Udsigten til at udvide Østerild Testcenter og anlægge kæmpevindmøller med en højde på op til 450 meter.
Dahlin har selv inviteret til møde og siger til TV 2, at han ser frem til at snakke med borgerne og besvare deres spørgsmål.

Det er da også nogle velforberedte borgere, der står klar til at tage imod ministeren, når han træder ind ad døren i multicenteret.
- Vi har lagt en hel strategi for, hvilke spørgsmål vi skal stille, og hvordan de skal stilles. Vi giver ikke op, siger Mikael Vold Lassen, brugsuddeler i Frøstrup Brugsforening.
Baggrunden for borgermødet er den aftale, regeringen har indgået med en række partier om, at "igangsætte en miljø- og habitatkonsekvensvurdering af en mulig udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter”, står der i en pressemeddelelse.

Østerild Testcenter

I pressemeddelelsen skriver By-, Land- og Kirkeministeriet, at der findes meget få steder i Danmark, hvor det er muligt at opstille vindmøller med en højde på op til 450 meter, og at Østerild Testcenter er et af de få steder.
Symbolsk besøg
Timingen for ministerens besøg bliver kritiseret af flere borgere, som kalder besøget for symbolsk. Mikael Vold Lassen mener, at ministeren burde have inviteret til borgermøde for lang tid siden.
- Løbet er kørt. Det her er ren procedure og skuespil, siger Mikael Vold Lassen.

Ulrik Iversen, der er formand for Foreningen imod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg, mener heller ikke, at ministerens borgermøde kommer til at gøre en forskel – også selvom ordlyden er, at regeringen har vedtaget at igangsætte en undersøgelse og ikke vedtaget at etablere kæmpevindmøllerne.
- Når man er kommet så langt og smider en del millioner i undersøgelsen, så er det også, fordi man regner med at det bliver til virkelighed, siger Ulrik Iversen.
Morten Dahlin forstår borgernes frustration over beslutningen om at fortage undersøgelsen af Østerild Testcenter, men mener ikke, at hans besøg er symbolsk.

- Det er vigtigt, at vi inddrager borgerne i den proces der kommer nu. Jeg håber på at få deres input til det videre arbejde, siger ministeren og fortsætter:
- Vi skal jo lave en ret grundig undersøgelse af påvirkning af natur, miljø, naboer og så videre, og i den sammenhæng er det vigtigt, at der bliver lyttet til borgerne.
Minimalt håb
Mikael Vold Lassen er blot en af mange bekymrede borgere, der frygter for lokalsamfundets overlevelse, hvis regeringens planer om at udvide Østerild Testcenter bliver en realitet. Han frygter, at området på sigt vil blive affolket.
- Det får den konsekvens, at mine børn ikke har en skole om ganske få år. Det får konsekvenser for håndværkerne herude, for brugsen, for vores lægehus og plejehjem.

Foreningsformand Ulrik Iversen er ikke i tvivl om, at det kun er et spørgsmål om tid, før udvidelsen af testcenteret bliver til virkelighed. Formanden understreger, at han ikke er imod grøn omstilling, men han frygter, at lokalområdet bliver devalueret og frygter for naturen i området.
- Alle skriger på mere natur, og så gør man lige det modsatte her. Min største frygt er, at de ødelægger området, siger Ulrik Iversen.
Ministeren anerkender borgernes frygt for den lokale natur, men han forsikrer, at undersøgelsen og en eventuel udvidelse vil blive lavet med naturen for øje.
- Vi gør netop det her for naturens skyld, siger Morten Dahlin.
Dahlin forklarer, at der er blevet indgået en politisk aftale om, at der skal laves en "ambitiøs" naturgenopretningsplan som skal imødekomme de ændringer der kan forekomme.
- Der skal laves nogle afværgeforanstaltninger, og efterfølgende skal man forsøge at genetablere naturen og også etablere mere natur, end den natur der bliver påvirket af de nye testpladser.
Vigtigt for den grønne omstilling
Netop behovet for at teste nye vindmøller ser de også hos erhvervsorganisationen Green Power Denmark, der er talerør for den danske energisektor.
Jan Hylleberg, viceadministrerende direktør hos Green Power Denmark, fortæller, at selvom salget af vindmøller har været faldende, så står det ikke stille på teknologisiden, hvorfor et nyt dansk testcenter er vigtigt.
- Vi har brug for at være sikre på, at vi kan følge med teknologiudviklingen og fortsat teste og afprøve fremtidens store møller i Danmark

3.2.2024
Mikael Vold Lassen ved mødet i Østerild
KLIK
1.2.2024

By, Land og Kirkeminister Morten Dahlin kan nu roligt tage på forældreorlov og sige “færdigt arbejde”, idet han lukker døren til ministeriet.


OBS

Sidste nyt KLIKSe DR1 TV-avisen kl. 18.30. KLIK
Se TV2 kl 19
KLIK
Se TV2 kl. 22
KLIK


Kære fæller - husk nu det er GRØN OMSTILLING /CHR


29.1.2024
Stacks Image 86
Stacks Image 9029.1.2024
Generalforsamlingen 28.1.2024 på Gl- Frøstrup Kro havde omkring 100 deltagere. Se Den nye Bestyrelse, Udvidede Arbejdsgruppe og Fotos under
NYT/Møder/Aktivitet og lidt Video under NYT/Videoindslag.


Stacks Image 82
25.1.2024
INDLAND
Ny lov skal give naboer til larmende kæmpevindmøller lov at blive boende - men de ser det som et lusket trick
Folketinget har planer om at ændre loven om de nationale testcentre for store vindmøller.
imagescaler

Testcentret i Østerild er i forvejen hjem til kæmpevindmøller, men kan få endnu flere i den nærmeste fremtid. (Foto: © Henning Bagger, Henning Bagger)
AF
Asta Pil Heltborg
Helge Røjle
I DAG KL. 11:45
OPDATERET I DAG KL. 13:20
Opdateret kl. 13.18: Først fremgik det, at lovforslaget bliver vedtaget i dag og træder i kraft den 1. februar, men by-, land- og kirkeministeriet oplyser, at tredjebehandlingen af sagen er blevet udskudt. Dermed er lovforslaget ikke vedtaget endnu.
Naboer tæt på de nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild i Thy og Høvsøre ved Nissum Fjord kunne egentlig forvente, at de på et tidspunkt skulle pakke deres hjem sammen.
Men nu øjner de en helt ny mulighed. De kan måske få lov at blive, men skal til gengæld leve med støj fra vindmøllerne.
Et bredt flertal i Folketinget vil nemlig ændre lovgivningen, så naboerne kan vælge at søge om dispensation at blive boende på deres ejendomme, selvom de ligger for tæt på testcentrene i forhold til de normale regler for afstand og støj.

Det er et lusket trick, så man nemmere kan tvinge en udvidelse igennem.
JENS TILMA, TALSMAND
- I særlige tilfælde kan ministeren dispensere. Det er grundlæggende en ekstra rettighed og en ekstra mulighed for de berørte borgere, siger Venstres politiske ordfører, Torsten Schack Pedersen.
Men naboerne er altså ikke nødvendigvis glade for den ekstra rettighed eller mulighed, som ordføreren kalder det.
- Det går på kompromis med folks retssikkerhed, men også deres helbred, når man ser på de støjgrænser, der er sat, i forhold til vindmøller, siger Jens Tilma, der er læge og talsmand for en gruppe naboer, der kæmper imod udvidelsen af testcentret ved Østerild.
Ifølge ham handler det fra Folketingets side netop om at gøre det lettere at udvide testcentrene for kæmpevindmøllerne. Snart skal det nemlig besluttes, om testcentret ved Østerild skal udvides med pladser til 450 meter høje møller, eller om et tredje testcenter skal stables på benene ved Ballum i Vadehavet.
- Det er et lusket trick, så man nemmere kan tvinge en udvidelse igennem, for hvis man kan nedbringe antallet af ekspropriationer, så er den nemmere at sluge, siger Jens Tilma.
Må selv vurdere, om det er en fordel eller ulempe
I en lang årrække har der været helt faste regler for, hvor tæt man må på på store vindmøller.
Reglen har været, at man ikke må bo inden for en grænse på fire gange møllehøjden, og på samme måde har der været faste grænser for støj fra møllerne.
Talsmand Jens Tilma frygter, at naboerne, der vælger at blive, kan opleve både stress-symptomer og påvirket søvnkvalitet, der som afledt effekt kan få andre fysiske og psykiske konsekvenser.
- Jeg synes ikke, det er et frit valg, når man skal gå på kompromis med sit helbred eller sikkerhedsreglerne for at blive boende, det er urimeligt at lægge over på borgerne, siger han.
Men Torsten Schack Pedersen, som selv er valgt i Thistedkredsen, hvor testcentret i Østerild ligger, afviser, at Folketinget sætter naboernes helbred på spil med lovændringen.
- Det er min forventning, at dispensationen er noget nemmere at få, hvis man ligger lige i periferien af, hvor støjzonen tilsiger, man ikke kan bo.
- Bor man klos op af, hvor der skal stå en vindmølle, tænker jeg ikke, man kan bruge dispensationsmuligheden, siger Torsten Schack Pedersen (V).
Den politiske ordfører er heller ikke enig i udlægningen om, at det er et lusket trick for at gøre det lettere at etablere kæmpevindmøller.
- Det er jeg meget uenig i. Det er udelukkende for at give de berørte borgerne en ekstra mulighed. Om det så er en fordel eller en dårlig løsning, må de selv vurdere, siger han.
Tredjebehandlingen i Folketinget i dag blev udskudt en uge, og lovforslaget er sendt tilbage til udvalgsbehandling efter ønske fra Dansk Folkepartis ordfører Mikkel Bjørn.


21.1.2024

Ulrik Iversen i Kristeligt Dagblad
KLIK


18.1.2024

Se under
Videoindslag (kolonnen NYT) om Udvalgsmødet på Christiansborg, hør Jens Tilma og Jan Hylleberg i P1Morgen 17.1.24 og se Simon Kollerup henvise kæmpemøllerne til et andet sted end Østerild. KLIK16.1.2024
Nyhedsbrev medio januar 2024
(for medlemmer og interesserede)
Foreningen imod kæmpe vindmøller ved Bulbjerg
www.bulbjergnatur.dk
Arbejdsgruppen har siden oktober været i gang med forskellige tiltag for at gøre politikere og beboere i
området opmærksom på konsekvenser af en eventuel udvidelse af Østerild testcenter. Det er
voldsomt, når der kan blive tale om, at 200 mennesker skal fordrives fra hus og hjem. Man forstår
ikke at dette kan være muligt i dagens Danmark- nu får vi se
Arbejdet har foreløbig gjort, at vi nu ser en kommunalbestyrelse, der melder klart ud, og enstemmigt
siger NEJ til udvidelsen. Der var inden kommunalbestyrelsesmødet den 19.dec. 2023 usikkerhed om,
hvordan vores folkevalgte forholdt sig til sagen.
Demonstrationen med henved 300 mennesker gjorde indtryk.
-Vi havde en stand på julemessen på Thy Event & Natur. Formålet var at oplyse om planerne og at
indsamle underskrifter.(150 fysiske).
- Underskriftindsamlingen har nu passeret 2600. Et klart signal som også arbejdsgruppen påskønner
- at vi får denne store opbakning.
- Beboerne i Frøstruplejren er også gået aktiv ind i modstanden og fører deres kamp. Vi har afholdt et
enkelt møde med dem, og har telefonisk kontakt Måske kan det skabe nogle synergier, at vi udveksler
viden m.v.
-Som I nok har bemærket, har vi haft kontakt med diverse medier og skrevet læserbreve og kronikker.
- Vi har inviteret Morten Dahlin på besøg, men han har ikke svaret.
I mellemtiden har Lildstrand fået sin Dark Sky - certificering. En certificering der kan komme i fare ved
en evt. udvidelse af testcenteret. Flot arbejde af Hawboernes Forening.
- Vi har kontaktet landspolitikere og lokale fra forskellige partier.
-Thisted kommune skal afgive nyt høringssvar senest den 16.1.24. Her har vi sendt materiale til
kommunen, som de kan vælge at bruge.
-På onsdag er der en lille delegation, der har fået foretræde i Folketinget for Udvalget for
Landdistrikter og Øer. Efterfølgende håber vi at få en snak med politiske ordførere.
Vi har valgt ikke at gennemføre et større arrangement i januar.
Der er tilgået to nye medlemmer i arbejdsgruppen: Jens Tilma og Bjarne Sørensen
Vi ses til generalforsamling den 28.1.24 kl. 10.00 på Frøstrup Borgerkro.
Venlig hilsen
Arbejdsgruppen
Connie Wissing Larsen, 7741 Frøstrup. Mail: conniewl@altiboxmail.dkAnders Lynge Kjær, 7741 Frøstrup. Mail: kjaer-angus@hotmail.com
Ulla Lauridsen, 7741 Frøstrup. Mail:esl@adslhome.dk
Knud Allan Knudsen/Nanna Gad, 7755 Bedsted. Mail:nannagad@gmail.com
Susanne og Jean Pierre Dubillot, 7741 Frøstrup. Mail: jeanpierre@mail.dk
Else Dam, Lildstrand 7741 Frøstrup. Mail: Elsedam@me.com
Lasse Middelboe, 7741 Frøstrup. Mail: lassemiddelboe@hotmail.com
Thomas Nielsen,7741 Frøstrup. Mail: tn@euro-industries.dk
Niels Hansen, 7741 Frøstrup. Mail. stupmail@gmail.com
Thorkild Møller, Erslev. Mail: moller.thorkild@gmail.com
Bent Wigotski. Sommerhus nær Frøstrup i 50 år. Mail:bbwigotski@hotmail.com
Ulrik Iversen, 7741 Frøstrup. Mail: ulrik@biversen.com
Christen Axelsson. Sommerhus nær Frøstrup i 38 år, tidligere Thisted,
Mail:d001724@dadlnet.dk
Jens Tilma, 7741 Frøstrup. Mail: jenstilma@gmail.com
Bjarne Sørensen, 7741 Frøstrup. Mail: sandhojgaard.bjarne@gmail.,com
Der er oprettet link til underskrift. “Nej til udvidelse af Testcenter Østerild”. Link:
https://m.facebook.com/groups/1132177766845690/permalink/7229407440455995/


12.1.2024
Der er i dag en vigtig leder i Financial Times:
Wind turbine makers must pause their battle to build mega machines.
page1image52179760
DN Thy
Formand: Ib Nord Nielsen, Michel Wester 17A, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon: 40 57 93 23, e-mail: ib.nord.nielsen@gmail.com
Dato: 10. januar 2024 Til: Kommunalbestyrelsen for Thisted Kommune
Vedrørende to problematiske VE-projekter i Thisted Kom- mune
Lad os slå fast med det samme, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) støtter den grønne omstilling med mere vind- og solenergi både på land og hav. DN accepterer, at vindmøller vil præge dele af vores landskaber, og at det kan kræve kompromisser mellem flere hensyn. DNs rolle er at medvirke til, at udbygningen både sker tilstrækkeligt hurtigt, og at den sker de rigtige steder, hvor der ikke er konflikt med naturbeskyttelsen, landskaber og kulturarv.
På nationalt og lokalt plan ønsker DN stramme rammer for planlægningen, så der tages sam- fundsmæssig stilling til de mange arealønsker.
Det er ikke energiselskaberne, tilfældige lodsejere eller økonomiske særinteresser, som skal planlægge og beslutte, hvor vindmøllerne og solcellerne skal placeres. Det er derfor med stor tilfredshed, at DN Thy kan konstatere, at Thisted Kommune er i færd med at fastsætte principper for energiplanlægning og kriterier for VE-anlæg.
På kommunalbestyrelsesmødet den 19. december, blev det besluttet at godkende forslaget til kriterier for VE-anlæg og principper for planlægning af energianlæg og at forslaget sendes i of- fentlig høring i mindst 4 uger.
Thisted Kommune inddeles i 3 områder og inden for disse områder gælder forskellige forud- sætninger for planlægning af vindmøller og solcelleanlæg: Negativområder, neutralområder og egentlige energizoner. De opstillede principper og kriterier for planlægning af energianlæg er DN Thy stort set enig i. Især, hvad angår kriterierne for negativområderne, lokal indflydelse inden planlægningen igangsættes og lokalt medejerskab.
Desværre er der to VE-projekter under planlægning i Thy, som står i stærk kontrast til kom- munens foreslåede principper og kriterier. Dels den væsentlige udvidelse af Testcenter Østerild med statslig anlægslov og dels området syd for Hanstholm Havn, som kategoriseres som neu- tralt område i modsætning til resten af kystområderne mod syd, trods samme naturværdier.
Aftalekredsen bag den politiske aftale om test af store vindmøller har igangsat en supplerende målrettet screening af en mulig placering af 5 testpladser til kæmpevindmøller (450 m) ved en udvidelse af Østerild Testcenter.
Den endelige beslutning er endnu ikke taget!
Vindmøllebranchens udmeldinger er forvirrende og utroværdige over for den med god grund ængstelige lokalbefolkning. Den 20. december skriver DR: ”Vindmøllebranchen vil trække i håndbremsen: Nu skal møl- lerne ikke være højere. Den grønne omstilling kræver lige nu flere – ikke større – møller, lyder det fra vindmøllebranchen”.
page1image52060704 page1image52062368
Efterfølgende har branchen korrigeret og udtalt, at der fortsat er brug for at teste vindmøller på op til 450 meter med den begrundelse, at vi skal være forrest i den globale konkurrence og at udviklingen fortsætter. Ingen argumenter for eller analyse af, hvorfor testmøllerne skal være 450 meter høje!
Der er vist god grund til at søge anden rådgivning end blindt at følge branchens flakkende øn- sker, som åbenbart kun er styret af tvivlsom økonomi uden hensyn til natur og mennesker.
En enig kommunalbestyrelse, med borgmester Niels Jørgen Pedersen i spidsen, har i brev af 21. december 2023 tilkendegivet, at man er imod en udvidelse af testcenteret med vindmøller op til 450 meter. Det er især den manglende dialog og inddragelse af lokale politikere og be- rørte borgere, som kommunalbestyrelsen finder frustrerende og respektløs.
Alt tyder på, at udvidelsen kan blive gennemført ved hjælp af en såkaldt statslig anlægslov, hvor demokrati, lokal planlægning og alle gældende regler og love tilsidesættes for at tilfreds- stille vindmøllebranchens kommercielle behov.
Projektområdet indeholder og grænser op til betydelige sårbare natur- og landskabsinteresser, som beskyttes af både national- og EU-lovgivning samt internationale aftaler og konventioner. Den endelige landspolitiske beslutning skal derfor afvente en grundig konsekvensvurdering af indvirkningen på miljøet, naturen og de lokale beboere.
Skal vores helt unikke og uerstattelige klitnatur, som både har national og international betyd- ning, omdannes til et udjævnet, goldt, industrielt energilandskab? Og hvad med lokalsamfun- det, hvor mennesker vil blive tvangsfjernet fra hus og hjem?
Danmarks Naturfredningsforening Thy opfordrer til og støtter Thisted Kommune i at gå hel- hjertet ind i kampen for naturen og lokalbefolkningens skyld. Den vilde klitnatur og de store landskaber i Thy er en ressource, som vi ikke har råd til at miste.
Endnu et VE-projekt springer alvorligt i øjnene i forhold til kommunens opstillede principper og kriterier for planlægning af energianlæg.
I foråret 2022 besluttede Thisted Kommune at indkalde ideer og forslag i forbindelse med et udsendt debatoplæg, forud for planlægning og miljøvurdering af nye vindmøller ved Hanstholm Havn. Langt de fleste høringssvar var negative, og især de 4 vindmøller syd for havnen gav anledning til stærk kritik.
På det vejledende kort med den overordnede placering af de tre områder for energianlæg i Thisted Kommune er det påfaldende, at arealet syd for Hanstholm Havn behændigt er placeret i ”neutralområde”. Hele kysten ud til Vesterhavet er ellers korrekt placeret i ”negativområder”. Det er hensigten, at projekterne i ”neutralområder” skal vejes op imod hinanden i forhold til kriterierne for VE-anlæg. Arealet, hvor de 4 vindmøller tænkes placeret, er omfattet af så mange beskyttende kriterier, at det uden tvivl hører til i ”negativområder”. Her vil det ikke være muligt at gemme sig bag en anlægslov.
DN Thy opfordrer derfor Thisted Kommune til at fastholde de opstillede principper og kriterier for planlægning af energianlæg og bevare den unikke klitnatur og landskabsværdierne i Natio- nalpark Thy syd for Hanstholm Havn. Alt andet vil være vanskeligt at forsvare.
På vegne af bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening Thy
Med venlig hilsen Ib Nord Nielsen Formand8.1.2024
Tidl. Borgmester Ulla Vestergaard om udvidelsen af Testcenter Østerild i DOI
KLIK


Ministeren for byer og land-
distrikter
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
www.km.dk
Telefon 3392 3390
e-post km@km.dk
Akt nr.: 357535
Dette akt nr. bedes oplyst ved
henvendelse til ministeriet
Dato: 4. januar 2024
Foreningen imod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg
Ulrik Iversen
ulrik@biversen.com
Kære Ulrik Iversen
Tak for dit brev af 28. november 2023 om en potentiel udvidelse af Østerild
Testcenter for prototypevindmøller samt tidligere henvendelser, som har væ-
ret sendt til min forgænger, Louise Schack Elholms orientering.
Vi står med en stor opgave, der handler om at sikre grøn omstilling. Vi har i
Danmark en stærk position på vindenergi. Hvis vi skal fastholde den position
og danske arbejdspladser, er det afgørende, at vi sikrer nok testkapacitet til
vindbranchen her i Danmark. Vindbranchen har en stor betydning for Dan-
mark, og den kommer hele landet til gavn. Det er et bredt flertal af partier i Fol-
ketinget enige om.
Jeg har samtidig forståelse for de bekymringer, som I som forening har i for-
hold til en potentiel udvidelse af Østerild Testcenter og den påvirkning, det kan
have på det omkringliggende lokalsamfund.
Den aktuelle status for undersøgelserne er, at der nu har været gennemført en
målrettet screening af i alt otte områder. På baggrund af resultaterne er det
vurderingen, at der reelt kun er to tilbageværende muligheder: Et nyt testcen-
ter i et område ved Skærbæk ved Vadehavet eller en udvidelse af Østerild Test-
center.
Den seneste screening af Østerild har taget udgangspunkt i et scenarie med en
udvidelse af Østerild Testcenter med to høje testmøller nord for det eksiste-
rende testcenter. To ekstra møller opfylder dog ikke vindbranchens samlede
behov for seks til otte vindmøller på op til 450 meter højde. For at Østerild vil
kunne udgøre et reelt alternativ til placeringen i området ved Skærbæk ved Va-
dehavet, har vindbranchen tilkendegivet, at det vil kræve en tilpasning og udvi-
delse med fem høje vindmøller. Derfor har aftalekredsen bag den politiske af-
tale om gode rammevilkår for test af prototypevindmøller den 13. december
2023 besluttet at gennemføre en screening for sådant et udvidet scenarie i
Østerild med fem høje møller. På den baggrund screenes der nu for muligheden
for at etablere tre nye testpladser nord for det eksisterende center og tilpasse
de to nordligste af de nuværende testpladser.
Resultaterne af de yderligere undersøgelser i Østerild foreligger forventeligt i
starten af 2024, og på det grundlag kan aftalekredsen beslutte, om der skal
igangsættes en grundig miljø- og habitatkonsekvensvurdering.
Først når der eventuelt foreligger en miljø- og habitatkonsekvensvurdering,
kan aftalekredsen træffe endelig beslutning om, hvorvidt der kan og skal etab-
leres yderligere testpladser for høje vindmøller.
Der er ingen tvivl om, at en eventuel beslutning vil indebære nogle meget
svære afvejninger af hensyn. Det gælder, uanset hvor i landet det eventuelt be-
sluttes at placere testpladser. Derfor er det under alle omstændigheder afgø-
rende for mig som minister, at alle realistiske muligheder har været nøje un-
dersøgt, inden der eventuelt tages beslutning om næste skridt.
Plan- og Landdistriktsstyrelsen står naturligvis til rådighed, hvis du eller I som
forening har spørgsmål til processen omkring den supplerende screening for
en udvidelse af Østerild Testcenter.
Med venlig hilsen
Morten Dahlin

Stacks Image 50
22.12.2023
Nordjyske: Politikerene I Thisted Kommune siger nej til udvidelse afTestcenter Østerild
KLIKukendt
21.12.2023
Vindmøllebranchen vil om muligt begrænse møllehøjde til 300 m - men gælder det både salgsproduktion og forsøgsmøller ?
KLIK


14.12.2023
Ny screening, Fem 450m møller evt. til Østerild eller Skærbæk
.
KLIK1
KLIK2