Respect for naturklenodiet Bulbjerg
BulbjergNatur
  • © 2022 Christen Axelsson Contact Me 0

BulbjergNatur

22.12.2023
Bjarne Sørensen har opdateret kort efter aktindsigt
Stacks Image 24

• 1,5 km = (grønne linjer) er den nuværende støjzone, taget efter nuværende beboelser.
• 3,5 km (brune linjer) er taget ud fra Notatet, der nu angiver at halvdelen af Thylejren skal ryddes med de 2 nye møller i forlængelse af de eksisterende, altså længst væk fra lejren.
• 2 nye møller langt væk fra lejren betyder altså mindst yderligere 2 km tillagt støjzonen.
• 4,5 km (pink linjer) er den reelle afstand fra de 2 nye høje møller til midt i Thylejren.
• 6,5 km (røde linjer) er det akkumulerede estimat for støjzonen med 3 yderligere høje møller (2 af dem på eksisterende pladser), altså 2 km tillagt igen, men nu for alle 5 høje møller samt eksisterende 7.
Følgende bysamfund berøres alvorligt af den nye plan for 5 møllefelter med 450 m møller: Hjardemål, Østerild, Hjardemål Klit, Thylejren, Vesløs, Frøstrup, Bjerget og Lild Strand.
Flere kort, som uddyber ovenstående:
Frit vindfelt foran møllerne: 3.440 ha., dvs. klitter, fredskov og beskyttet natur, der skal ryddes og planeres. 
Frit vindfelt - arealberegning
Frit vindfelt - beskyttede naturtyper
Frit vindfelt med fredninger og beskyttelse
Jyllands-Posten 18.12.2023
 
Forklaring til opbygningen af kortet:
Om frie vindfelter foran møllerne, arealberegning, naturtyper og fredninger se www.hawboerne.dk18.12.2023

Bjarne Sørensen har udarbejdet kort over konsekvenserne af opstilling af 450 m Møller i Østerild. Konsekvens:

Lidt kompliceret læsning, men som det fremgår af kortet over støjzonerne, bliver størsteparten af Nordthy/Hannæs gjort ubeboelig, baseret på data fra notatet, eftersom der ikke må være beboelse inden for støjzonerne.
Https://hawboerne.dk

LÆS OM KONSEKVENSERNE, RYSTENDE !


10.01.2024

Udvidelse af Testcenter Østerild vil berøre 100 km2
Gennemføres den foreslåede udvidelse med testpladser til møller på 450 m, vil testcentret berøre et areal på mere end 100 km2 til hhv. støjzoner, skyggezoner og frit vindfelt.
Aarhus dækker et areal på 91 km2, Aalborg 51 km2, Kbh. 171 km2.
AKTUELT - NYHEDER
Stacks Image 36
Stacks Image 38
Stacks Image 41
Stacks Image 40