Respect for naturklenodiet Bulbjerg
BulbjergNatur
  • © 2022 Christen Axelsson Contact Me 0

BulbjergNatur

Kære Signe Munk og Theresa Berg Andersen
 
Jeg skriver til Jer fordi jeg og andre her i området er voldsomt bekymrede for vort lille lokalsamfund Lild Strand. Vi er en del af Hannæs i den østlige del af Thisted kommune der grænser op til Jammerbugt kommune. Årsagen til bekymringen er den muligt påtænkte udvidelse af vindmølle testcentret i Østerild med flere vindmøller op til 450 m højde. Strækningen her fra Lild Strand til Vigsø mod vest er Danmarks længste ubebyggede kyststrækning, og hvis vindmølle test centret bliver udvidet, vil denne strækning blive brudt af flere 450 m høje vindmøller meget tæt på kysten.
 
En så omfattende udvidelse vil bevirke ødelæggelse af en stor del af vores smukke uberørte natur samt ikke mindst ekspropriationer af helårsboliger og fritidsboliger tæt herpå i et større omfang fordi så høje møller kræver ufatteligt meget plads. Vi har endnu ikke fået helt klarhed over omfanget af ekspropriationer, men de tal der er fremme nu, er under alle omstændigheder en stor del af vort tyndt befolkede område her på Hannæs. Hvis det sker, er der stor risiko for at grundlaget for både skolen, brugsen, og foreningslivet forsvinder.
 
Derfor er vi bekymrede for den fremtidige bosætning. Vi er i forvejen skrøbelige med hensyn fastholdelse af dagligvarebutikker. Vi har en udmærket Brugsen 8 km herfra i Frøstrup som vi gerne skulle beholde. Det er også svært med skoler sports- og andre foreninger hvis vi bliver for få. Vi har for nylig været igennem en hård skolestruktur debat.
 
Jeg er en af 36 fastboende her i Lild Strand, og vi er alle over 60 år gamle. Sommerhusejere her deltager aktivt i udviklingen af vort lille fiskersamfund, og de seneste år er der sket store forbedringer fordi det via fondsmidler er lykkes os at forbedre området, hvor fiskerne får bådene trukket direkte op på stranden. Vi har bygget et madpakkehus hvorfra besøgende, turister og fastboende kan nyde udsigten over havet med f.eks. medbragt mad. Seneste anlæg – indviet i 2022 - er kystterasserne, hvor der også er adgang for barnevogne og kørestole direkte til havet. Området her er netop blevet udmærket med en certificering som Dark Sky område:
https://hawboerne.dk/dark-sky-park-bulbjerg. Vi kæmper for at stedet kan bevares og håber at kunne tiltrække flere fastboende.
 
Lild Strand er et lille fiskersamfund med nogle få erhvervsfiskere, fritidsfiskere, et bådlaug hvor en nyrenoveret kystbåd sejler med lystfiskere. Og vi har kreativitetshus til udfoldelse af kreative aktiviteter og værelsesudlejning, vi har kirke, forsamlingshus, galleri, to fiskebutikker (det ene med røgeri), et badehotel under ombygning. Vi er naturligvis afhængige af turister, men vi satser på den stille turisme på stedets betingelser, og dette er muligt fordi der her ikke kan udstykkes og sælges flere byggegrunde, da jorden på begge sider tilhører staten.
 
Vort lille samfund her i Lild Strand er velorganiseret. Foruden beboerforeningen Hawboernes forening med 190 medlemmer:
https://hawboerne.dk, er der 7 underliggende foreninger der dækker de projekter og aktiviteter der fastholder og udvikler Lild Strand som et attraktivt område for fastboende, sommerhusejere, turister og besøgende.
 
Det er vort mål at udviklingen her i Lild Strand kan få flere til at få øjnene op for os og slå sig ned permanent. Vi har både skov og strand og Limfjorden ligger få kilometer herfra. Det store fredede område ved Bulbjerg 4 km mod øst med Danmarks eneste fuglefjeld mod havet er endnu et stort trækplaster.
 
Der er sket en lille tilflytning de seneste få år, og det håber vi at kunne fastholde og udbygge.
 
Vi ved godt at udviklingen af grøn energi er vigtigt, vi ved godt at dansk vindenergi er vigtigt for erhvervsudviklingen i Danmark, og vi ved også godt at det giver mange gode danske arbejdspladser. Men I må ikke på den baggrund ofre et skrøbelige tyndt befolkede områder der arbejder hårdt på fastholdelse og udvikling af bosætning.
 
Med venlig hilsen
Else Dam, Sandnæshagevej 25, Lild Strand