Respect for naturklenodiet Bulbjerg
BulbjergNatur
  • © 2022 Christen Axelsson Contact Me 0

BulbjergNatur

1.11.2023

Nedenstende link fra Green Power giver bred, interessant og nyttig information om aktuelle aspekter om grøn energi og fremtidsplaner og behov i vindmøllebranchen.

Omkring testcentrene i Høvsøre og Østerild fremføres det gentagne gange, at disse er fuldt udbyggede, og derfor ikke kan reducere behovet for et tredje testcenter for møller op til 450 m's højde.

https://greenpowerdenmark.dk/nyheder/stort-behov-tredje-testcenter-til-store-vindmoeller6.10.2023

Omtanke - planlægning - maskespil bag kulissen ?

Helt på tværs af nylige overvejelser er to områder nu udpeget som egnede til opstilling af vindmøller op til 450 m høje: det militære skydeterræn Boris og Testcenter Østerild.

I Østerild vil det betyde inddragelse af bevaringsværdig natur og nedlæggelse af en kirke.

Klik på nedenstående links for læsning af nyeste redegørelse og se lidt nedenfor på siden grafisk visning af 450 m høje møller.
KLIK og KLIK

Og forudgående modstridige redegørelse
KLIK

Protester igen ?
KLIK

Spørgsmål: er der i 450 m´s højde ikke vind nok til møller andre steder i landet end i Jylland ? Hvad med Sjælland ? Der må så ligge en besparelse i de dyre transportudgifter for strøm til f. eks København, når møllerne opstilles til produktion ?7.10.2023

Vigtig Læsning

Stadigt aktuelt (desværre): Taler af Bent Wigotski og Poul Hald Mortensen fra mødet på Bjerget juli 2016. KLIK

Se vigtige indlæg i Hawboerne: https://hawboerne.dk
Bjarne Sørensen:
en foreslåede udvidelse med blot to møllepladser vil have katastrofale konsekvenser for naturen, for Hjardemål Klit, for Lildstrand og for den udvikling, vi i årevis har arbejdet for lokalt med udgangspunkt i natur og stedbundne potentialer. Farvel til udvidelse af nationalpark. 
Illustrat. Se nedenfor nedenfor I linien Kort.
Se også: Udvidelse af Nationalpark Thy fra Vigsø til Bulbjerg. Se OPLÆG og NOTER med hovedkonklusion og delkonklusioner fra Nationalparkgruppens møde 14.9. med kommunalbestyrelse på Nationalpark Thy Desværre er planer om evt. udvidelse af Testcenter Østerild efterfølgende blevet offentlige. Realiseres disse, vil udvidelse af Nationalpark Thy være umulig.   
Se også:
https://www.facebook.com/groups/1531294647126219/?locale=da_DK
https://www.tvmidtvest.dk/.../to-nye-omraader-skal...
https://planinfo.dk/.../Notat%20om%20resultat%20af...

OBS

8.10.2023
Der er interesse for projektet i Boris
KLIK

11.10.2013 Fra Nordjyke:
Lokale foreninger drøfter nyt testcenter: Lige nu er alt uklart
Otte lokale beboerforeninger skal samles snarest muligt for at drøfte deres holdning til muligheden for endnu et testcenter for store vindmøller nord for det nuværende i Østerild Plantage
her er mulighed for at etablere endnu et testcenter for store vindmøller.
Når screeningen er gennemført forventeligt i slutningen af året, skal der tages stilling til muligheden for at arbejde videre med etableringen af et tredje nationalt testcenter for store vindmøl- ler ud over de to nuværende, Østerild og Høvsøre.
- Lige nu er det hele så uafklaret, at det er svært for mig at mene ret meget. Derfor er det planen at samle støttefor-
eningen til et møde hurtigst muligt, hvor vi sammen skal finde ud af, hvor vi står i forhold til det, der er meldt ud og hvad det er, vi måske går ind til. Nogen ting går rigtig stærkt, og vi har brug for noget tid til at forholde os til tingene, siger Frank Koldsgaard.
I sidste uge besluttede de politiske partier bag aftalen om Gode rammevilkår for test af prototype- og serie-0 vindmøller fra december 2021 at screene områder ved skydeterrænet ved Borris
samt nord for testcentret i Østerild Plantage som et supplement til en tidligere screening af seks andre områder, hvor der kunne være mulighed for at etablere et tredje testcenter med op til otte testpladser til test af vindmøller på 400-450 meters højde.
De seks screenede områder rummede alle udfordringer af forskellig art, og derfor besluttede aftalekredsen at gennemgå arealer, som tidligere var fravalgt.
Af Jens Fogh-Andersen
jfa@dnmh.dk
- Det lyder voldsomt, men reelt ved vi ikke ret meget. Derfor er der brug for at finde ud af, hvad der er op og ned på sagen.
Det siger Frank Koldsgaard, formand for Støtteforeningen Hannæs-Østerild, der er det fælles talerør og samarbejdsforum for otte beboerforeninger i området, Arup/Amtoft, Bjerget, Hunstrup, Frøstrup, Vesløs,
Øsløs, Østerild og Lildstrand.
Det sker med tanke for sidste uges melding om, at et område nord for det Nationale Testcenter for Store Vindmøller skal screenes for at få klarhed over, om der hvor vi står i forhold til det, der er meldt ud og hvad det er, vi måske går ind til. Nogen ting går rigtig stærkt, og vi har brug for noget tid til at forholde os til tingene, siger Frank Koldsgaard.

13.10.2023
Stacks Image 32
Hvem er uenig med Politiken d.d. ?


Stacks Image 52
Stacks Image 54
Stacks Image 56
Gode velegnede Jylland, umulige Sjælland !


Stacks Image 60
Stacks Image 62
Stacks Image 63
Stacks Image 67