Respect for naturklenodiet Bulbjerg
BulbjergNatur
  • © 2022 Christen Axelsson Contact Me 0

BulbjergNatur


Skip to main content


Close Search


videnomvind-logo-widesearch
MenuAlt om vind og vindmøller i Danmark
Få den nyeste viden herSVAR PÅ REDE HÅND
Giver svar på de væsentlige problemstillinger om vindmøller
Læs mere her


VINDMØLLER I DANMARK
Se hvor der er opstillet vindmøller i Danmark
Læs mere her

VIND I SKOLEN
Undervisningsmateriale til folkeskolen og gymnasiet
Læs mere herukendt
Film om vind og vindmøller
Forærer vi strøm til udlandet? Hvor meget må en vindmølle støje?
Se film og få eksperternes svar her

ukendt
Vind i energisystemet
Hvordan får vi skabt et energisystem på 100% vedvarende energi? Få svaret på vores temaside.
Besøg vores temaside her

ukendt
Vind i Skolen
Undervisning i energi, vind og klima med afsæt i lokale møller
Læs mere her

ukendt
Alt om helbredsundersøgelsen
Bliv opdateret på de forskellige del-rapporter, som undersøgelsen består af.
Læs mere her

ukendt
Spørgsmål til vindmøller?
Find svaret i den opdaterede version af SVAR PÅ REDE HÅND.
Læs mere her

ukendt
Informationsmøde om vindmøller?
Har I brug for saglig og faglig viden om vind og vindmøller, så kontakt os for en aftale.
Kontakt os for en aftale her

VIGTIG VIDEN

10 VE-projekter i høring i Aabenraa
Fordelingen af Energiparker – se oversigt
Program for Info & Partnermøde, 30/11, 2023
Forslag om ændring af VE-ordninger
15 VE-projekter er ansøgt i Billund Kommune
Energiparker og mere energi fra sol og vind på landTwitter

Tweets fra @VidenOmVind
Intet at se her – endnu
Når vedkommende har skrevet et Tweet, vises det her.


Facebook


Facebook Posts
VidenOmVind
1 month ago
305929257_593473875450943_3519797688653374810_n
Energy Transistion Outlook 2023: Verdens strøm bliver grønnere. I 2022 kom 31 pct. af verdens elproduktion fra vedvarende energi, og den andel forventes jf. rapporten at stige til 82 pct. i 2050, heraf vil omkring 2/3 blive genereret af sol- og vindenergi.www.dnv.com/energy-transition-outlook/download.html
Photo
View on Facebook · Share
VidenOmVind
2 months ago
305929257_593473875450943_3519797688653374810_n
En irsk erhvervsdelegation på studietur i DK fik i dag et oplæg fra VidenOmVind. Starten på oplægget kombinerede en dansk kerneinteresse med en ditto irsk 🙂 Alt sammen med musik af Bob Dylan.
DD_Budweiser | Wind Never Felt Better | 2019 Super Bowl Commercial 60
youtu.be
You can find the original video at youtu.be/QrKBdY2x7_U
Video
View on Facebook · Share
VidenOmVind
2 months ago
305929257_593473875450943_3519797688653374810_n
Danmark bliver kold som Alaska, når havstrømmen stopper.Hvis vi fortsætter udledningen af klimagasser vil havstrømmene, der i dag fordeler kulde og varme mellem den troperne og Nordatlanten, stoppe inden for 75 år. I ugens Transformator uddyber professor Peter Ditlevsen fra Niels Bohr Institutet sit forskningsresultat. Vi ser også på solaktiviteten, hvor prognoserne har taget fejl.Hør podcasten
... See More
Photo
View on Facebook · Share
VidenOmVind
2 months ago
305929257_593473875450943_3519797688653374810_n
Har du spørgsmål om vindmøller? Få svar i den nye 2023-version af SVAR PÅ REDE HÅND
SVAR PÅ REDE HÅND - Viden om vind
videnomvind.dk
I SVAR PÅ REDE HÅND kan du finde svar på de væsentligste spørgsmål, der relaterer sig til emnet vindmøller på land og kystnært.
View on Facebook · ShareOm VidenOmVind

VidenOmVind har som overordnet mål at bidrage til, at opstillingen af nye vindmøller i kommunerne sker på et veloplyst grundlag med henblik på at fremme et godt naboskab til vindmøllerne. Formålet er at skabe en god dialog såvel lokalt som nationalt med naboer, borgere, politikere, embedsmænd og journalister.

Læs mere...
VidenOmVind Fredensgade 28, 2. sal 8000 Aarhus C. tlf. 29256523 ang@videnomvind.dk

© 2020 Viden om vind.
Udviklet og vedligeholdt af WPVIRK


Close Menu  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
logo-n
Viden om vind Wiki
Alt om vind og vindmøller i Danmark
Placering af vindmøller
enq2-1

Fotografi Søren Krohn © 1997 DWIA

Vindforhold
Det er en god idé at se på naturen for at finde de gode vindmølleplaceringer.
Hvis der er træer og buske i området, vil de ofte afsløre den 
fremherskende vindretning, som på billedet til venstre.
Langs en stormfuld kystlinie kan man også se århundreders erosion af kystlinjen i en bestemt retning.
Meteorologidata, helst en 
vindrose beregnet over 30 år, er det bedste grundlag for valg af en placering. Men data er dog sjældent tilgængelige for den præcise plads, og selv i det tilfælde skal man være varsom med at bruge meteorologidata direkte, som vi forklarer i næste afsnit.
Hvis der allerede er vindmøller i området, er deres produktion et godt mål for de lokale vindforhold. I lande som Danmark og Tyskland, hvor der ofte er et stort antal vindmøller spredt i området, kan fabrikanterne tilbyde en garanteret energiproduktion på basis af vindberegninger for stedet.
Se efter en vid udsigt
Som vi så på de foregående sider, er det vigtigt at have en så vid og fri udsigt i den fremherskende vindretning og så få lægivere og så lav en ruhed som muligt. Hvis man kan finde en afrundet bakke at stille vindmøllen på, kan man endda få en speed up-effekt med i købet.
Nettilslutning
Store vindmøller skal tilsluttes elnettet. For mindre projekter er det derfor afgørende, at vindmøllen opstilles relativt tæt på en 10-30 kilovolt elledning, for at omkostningerne til kabeltræk ikke bliver uforholdsmæssigt store (det betyder selvfølgelig en del, hvem der skal betale for netudvidelsen(!)).
En typisk moderne vindmøllegenerator producerer strøm ved 690 volt. En transformator ved siden af eller inde i selve vindmøllen transformerer strømmen til højspænding (normalt 10-30 kilovolt).
Netforstærkning
Elnettet tæt ved vindmøllen skal være i stand til at modtage strømmen fra møllen. Hvis der allerede er mange vindmøller tilsluttet nettet, kan der være behov for netforstærkning (dvs. et større kabel evt. med forbindelse til en højspændingtransformer. Læs afsnittet om elnettet for yderligere information).
Jordbundsforhold
Både omkostningerne til vindmøllefundament og bygning af en vej, der skal kunne bære tunge lastbiler, skal tages i betragtning ved projekteringen.
Faldgruber ved brug af meteorologidata
Meteorologer indsamler allerede vinddata til brug for vejrudsigter og flytrafik. De indsamlede informationer bruges ofte til at bedømme de generelle forhold for vindkraft i et område.
Præcisionsmålinger af vindhastigheder og dermed vindenergi er imidlertid ikke nær så afgørende for vejrudsigter som for vindkraft.
Vindhastigheden påvirkes i høj grad af landskabets ruhed, lægivere i området (træer, fyrtårne, andre bygninger) og konturerne i det lokale terræn.
Med mindre man i sine beregninger kompenserer for de lokale forhold, som de meteorologiske målinger er lavet under, er det usikkert at beregne vindforholdene selv på et nærliggende sted. I de fleste tilfælde vil en direkte brug af meteorologidata betyde, at vindenergipotentialet undervurderes.
På de næste sider skal vi se, hvordan de professionelle foretager vindenergiberegninger.
Primary Sidebar
Oversigt

© Copyright 1997-2020 Vindmølleindustrien.