Respect for naturklenodiet Bulbjerg
BulbjergNatur
  • © 2022 Christen Axelsson Contact Me 0

BulbjergNatur

                Foreningen                      
 mod Kæmpevindmøller nær Bulbjerg
 
Ordinær Generalforsamling 14.3.20


Bendt Wigotski valgtes som dirigent. Generalforsamlingen var korrekt varslet.

Beretningen aflagdes ved Bestyrelsen i fællesskab. Det forløbne år havde ikke budt på udfordringer. Udvidelsen i Testcenter Østerild omfatter også et besøgstårn, men dette kommer ikke væsentligt i højden. Der er ikke fremlagt kommunale vindmølleprojekter. Et enkelt privat projekt følges opmærksomt.
Bestyrelsen forventer ny aktivitet på energi-
området med vindmøller og solcelleanlæg baseret på bestræbelser på udfasning af energi fra Rusland. Dette følges også opmærksomt.

Den fremsendte omformulering af foreningens formålsparagraf diskuteredes. Der var enighed om, at den fremsendte tekst dækkedes af eksisterende formålsparagraf. Trods den oftest anvendte formulering f. eks på hjemmesiden ”Foreningen mod Kæmpevindmøller nær Bulbjerg” nævner den eksisterende formålsparagraf også netop naturbeskyttelse i Bulbjergområdet. ”Foreningen imod Kæmpe-
vindmøller ved Bulbjerg blev stiftet den 20. maj 2013.
Formålet var at sikre naturbeskyttelsen
 omkring Bulbjerg, Danmarks eneste fuglefjeld, og herunder at modarbejde Thisted Kommunes plan om opstilling af kæmpevindmøller på 150-200 m højde i Lild Plantage, få km sydvest for Bulbjerg”. Man fandt herefter ikke grund til omformulering af formålsparagraffen. Bestyrelsen genvalgtes.
Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Heller ikke i det kommende år ses udgiftskrævende aktiviteter. Forslaget om kontingentfrit kommende år blev vedtaget.
Der var ingen punkter under eventuelt.