Respect for naturklenodiet Bulbjerg
BulbjergNatur
 • © 2022 Christen Axelsson Contact Me 0

BulbjergNatur

Nyhedsbrev, 2. juli 2016

Pasted Graphic 1

Thisted Kommunes vindmølleplanlægning: 14 kæmpevindmøller ved Bjerget? 20 ved Vigsø Bugt? Nej, vel! Vi vil protestere ved et offentligt møde på Bjerget den 24. juli om eftermiddagen.
Efter længere tids pres og kritik fra bl.a. vores forening af manglende åbenhed offentliggjorde Thisted Kommune i begyndelsen af juni nærmere oplysninger om de 22 private vindmølleprojekter, som indgår i den løbende vindmølleplanlægning. Vi fik dermed bekræftet vores formodning om, at et af disse projekter er en af private investorer indgivet ansøgning om opstilling af indtil 14 149,9 m høje møller vest for Bjerget i området mellem Glædevej og Klitvejen. Den nøjere placering af projektet, som i kommunens planlægning har betegnelsen ”Område 19/Glæde”, fremgår af nedenstående kort:
Pasted Graphic

Hvis projektet virkeliggøres, vil det omdanne en betydelig del af det naturskønne område mellem Bjerget, Nørklit og Hjardemål Klit, som i den nuværende kommuneplan oven i købet har status af ”mørke- og stilleområde”, til en industripark. Op til 14 kæmpevindmøller vil være et voldsomt og meget skæmmende visuelt indgreb i landskabet set fra Bulbjerg og fra Bjerget. De vil også medføre alvorlige støjgener for de omkringboende. Hele området vil også blive mindre attraktivt for turister.
Detaljerede oplysninger om projektet kan findes på kommunens hjemmeside på:
http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/media/244621/Binder15.pdf
og på vores hjemmeside
www.bulbjergmoeller.dk
Den samme kritik kan rettes mod et andet projekt lidt længere vest for Bulbjerg. Det drejer sig om 20 vindmøller, ligeledes 150 m høje, ved Rosholm Sø/Vigsø Bugt. Det har betegnelsen 22/Harboeslette. Denne placering er tidligere blevet afvist af Staten, da den vil genere indflyvningen til Thisted Lufthavn.
Hvad sker der nu? Vi afholder offentligt møde på Bjerget den 24. juli
Den 21. juni vedtog kommunalbestyrelsen en tidsplan for den videre planlægning, som skal løbe frem til slutningen af 2017, ja måske ind i 2018. Vigtigst i første omgang er, at kommunalbestyrelsens Klima-, Miljø- og Teknikudvalg (KMTU) nu skal udarbejde et debatoplæg indeholdende de områder, som man vil indhente offentlighedens kommentarer til, da de skal indgå i den videre planlægning. Det er formentlig højst halvdelen af de 22 områder, KMTU vil udvælge, ja måske allerede har udvalgt bag lukkede døre. Fristen for udarbejdelse af debatoplægget er midten af september. Det vil så blive sendt i offentlig høring, når kommunalbestyrelsen har godkendt det.
Det er i den nuværende fase meget vigtigt, at vores forening sammen med den lokale befolkning og sommerhusejere i området fastholder modstanden og presset på kommunalbestyrelsen for at sikre at de to projekter ikke kommer med i det kommende debatoplæg og den videre planlægning.
Vi agter derfor at holde et
offentligt møde på Bjerget - på ejendommen Gl.Ålborgvej 53 - søndag den 24. juli kl. 14.00, hvor vi vil manifestere vores modstand. Nærmere oplysninger om arrangementet, hvortil pressen og politikerne vil blive indbudt, vil blive udsendt inden længe.


Facebook
Vi vil på ny opfordre til, at vores medlemmer tager til orde imod vindmølleprojekterne på Facebook. Det kan ske i gruppen ”Thisted Kommunes Byrødder”, hvor I kan blive medlem og stille spørgsmål m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen. Desuden har et af vores aktive medlemmer, Lasse Middelboe, oprettet gruppen ”Nej til store vindmøller ved Bulbjerg og Vigsø Bugt”. Der kan I også blive medlemmer og deltage i debatten.

 
Bestyrelse

Formand: Bent Wigotski, Senåvej 29, 7741 Frøstrup (sommerhus), tlf. 50430803, mail: bbwigotski@hotmail.com
Næstformand: Stig Andersen, Lundvej 3, 7741 Frøstrup, tlf. 97991818, mobil 2811 0098, mail: mail@orbi.dk
Hjemmesiden: Christen Axelsson, Nørklitvej 17, 7741 Frøstrup (sommerhus), tlf. 41579611, mail: cax@dadlnet.dk
Oscar Christensen, Byengsvej 15, Hjardemål, 7700 Thisted (sommerhus), tlf. 76341985, mobil 20221074, oscar.christensen@bring.com
Peter Erling Nielsen, Nørklitvej 9B, tlf. 51341835 (sommerhus), mail: pen@econ.ku.dk
Kasserer/medlemsregister: Børge Søndergaard, Lavendelvej 3, 7700 Thisted, tlf. 97925899/40205899, mail: BYS@brandtrevision.dk
Bestyrelsessuppleant: Dion Jensen, Strandvejen 1, 7741 Frøstrup, tlf. 23725227, mail: dionjensen1@gmail.com 

Aktivgruppe

 • Thomas Nielsen, Strandvejen 15, 7741 Frøstrup, tlf. 97933784, tlf. 40273847, mail: tn@euro-industries.dk
 • Carl Jørgen Nielsen, Ålvej 11, 7741 Frøstrup, tlf. 26708188, mailcarljoergen.nielsen@gmail.com
 • Jytte og Hans Gade, mail: hansgade@skorstensfejeren.dk
 • Connie Wissing Larsen, mail: connie.jens@mail.dk
 • Nanna Gad, Villerupvej 5, 7755 Bedsted, tlf. 97945025. mail: nannagad@gmail.com
 • Knud-Allan Knudsen, Naturfonden Myrupgaard, Klitvejen 139, 7741 Frøstrup (tlf. og mail som Nanna Gad)
 • Ulrik Iversen, mail: ulrik@biversen.com
 • Henrik Westergaard, mail: mail@hewart.dk
 • Birgitte Alex Jensen, mail: birgitte.alexjensen@gmail.com
 • Lasse Middelboe, mail: lassemiddelboe@hotmail.com
 • Jean Pierre Dubillot, mail: Jeanpierre@mail.dk
 • Susanne Dubillot, mail: susannedubillot@gmail.com