Respect for naturklenodiet Bulbjerg
BulbjergNatur
  • © 2022 Christen Axelsson Contact Me 0

BulbjergNatur

Opdateret 22 juni 2016

page1image6536

Nyhedsbrev, 31. marts 2016
Generalforsamlingen den 28. marts 2016 På vores generalforsamling den 28. marts, hvor et stort antal medlemmer og andre interesserede var mødt frem, var der enighed om, at foreningen nu igen må træde i aktion p.g.a. en privat gruppes plan om at opføre 16 store vindmøller i området vest for Bjerget. Generalforsamlingen vedtog den nedenstående udtalelse og besluttede, at der i år opkræves kr. 100,- i kontingent pr. medlem.
Vi opfordrer alle til at indbetale beløbet snarest på foreningens konto nr. 9111 000 2585111 hos Sparekassen Thy. Husk at opgive navn, mailadresse og – hvis der er plads til det i meddelelsesfeltet – adresse.

Udtalelse vedtaget på generalforsamlingen ”I begyndelsen af 2014 lykkedes det at få Thisted Kommune til at skrinlægge planen om opstilling af kommunale vindmøller på statslige arealer i Lild Klitplantage. Siden da har vores forening ligget stille, og vi har blot holdt de årlige generalforsamlinger. Men vi har ikke nedlagt foreningen, da vi netop frygtede nye anslag mod naturen. Vi har nu erfaret, at en gruppe private investorer har ansøgt kommunen om godkendelse af et projekt om opstilling af 16 kæmpevindmøller vest for Bjerget, i området mellem Glædevej og Klitvejen. I alt er der som led i revisionen af den kommunale vindmølleplan indgivet henved 25 ansøgninger om større vindmølleprojekter fra nord til syd i kommunen. Hvis projektet nær Bjerget virkeliggøres, vil det omdanne en betydelig del af det naturskønne område mellem Bjerget, Nørklit og Hjardemål Klit til noget nær en industripark. 16 kæmpevindmøller vil være et voldsomt og meget skæmmende visuelt indgreb i landskabet set fra Bulbjerg og fra Bjerget. De vil også medføre alvorlige støjgener for de omkringboende. Hele området vil også blive mindre attraktivt for turister. Vi opfordrer Thisted kommunalbestyrelse, der i en lukket proces er i færd med en revision af den eksisterende vindmølleplan, til nu at lægge beslutningsgrundlaget åbent frem. Det gælder ikke mindst oplysninger om de omkring 20-25 ansøgninger om tilladelse til opstilling af store vindmøller/vindmølleparker rundt om i kommunen, der er indgivet. Dette krav bør imødekommes af hensyn til alle berørte parter, herunder de potentielle naboer, og af hensyn til naturværdierne. Offentligheden bør have at vide, nøjagtigt hvor mange projekter, der er tale om, hvilke områder, de vedrører, og hvor mange møller de omfatter hvert sted. Der er kun ca. 11⁄2 år til næste kommunevalg. Kommunens borgere har krav på at vide, hvor de nuværende og kommende kommunalpolitikere står i et så vigtigt spørgsmål som dette. Vi opfordrer også borgerne rundt om i kommunen til at afkræve kommunalpolitikere og forvaltning oplysninger om projekterne på de enkelte lokaliteter. Vi er rede til samarbejde
med andre lokale grupper og borgere om indsatsen i forhold til vindmølleplanlægningen og beslutningerne om de enkelte vindmølleprojekter.”

Pasted Graphic


########################################################

##################################################################28. marts 2016 14:47 - af: Niels Hansen
niels.hansen@nordjyske.dk

 
 020139c8-c818-4877-b522-42acd038bcf9
28. marts 2016 14:47 - af: Niels Hansen
niels.hansen@nordjyske.dk
Møllemodstand igen i luften
Foreningen mod kæmpevindmøller ved Bulbjerg er efter to års dvale nu livet op igen.
BJERGET: Udsigten til at få en skov af 150 meter høje vindmøller sydvest for Bjerget nord for Frøstrup har fået genskabt foreningen mod kæmpevindmøller ved Bulbjerg.
I de to år, der er gået siden planerne om tre store møller i området Græsbøl i Lild Klitplantage blev skrottet, har foreningen ligget i dvale, men da bestyrelsen hørte om et muligt privat projekt med 16 vindmøller på 150 meters højde i et område sydvest for Bjerget, blev foreningens 167 medlemmer “vækket” og omkring en tredjedel af dem mødtes mandag til generalforsamling, hvor der nu blevkaldt til kamp mod det mulige nye projekt:
- Vi ved ikke mere om det, sagde formanden Bent Wigotski og forklarede, at det har været umuligt at få mere at vide hos Thisted Kommune.
- Vi skal se på alle 22 projekter 4. april. siger formanden for klima-, miljø- og teknikudvalget i kommunen, Kaj Kirk (DF).
Han siger, at den dag besluttes det, om de 22 projekter gøres offentlige ellers bliver de det midt i måneden, hvor hele kommunalbestyrelsen mødes til en temadag om vindmølleplanen.
- Jeg kan godt forstå, at der ønskes viden og normalt er jeg for åbenhed og nu skal folk heller ikke længere ligge vågne, siger Kaj Kirk.
For Bent Wigotski og foreningen betyder udsigten til nye møller tæt ved den tidligere placering at arbejde med at påvirke politikerne begynder igen:
- Og der er jo valg om halvandet år, så måske er der nogen, der tænker sig om inden da.

#######################################################


From:
PSN@thisted.dk
To:
bbwigotski@hotmail.com
Subject: Re: Vindmølleprojekt ved Bjerget/Frøstrup, Thisted Kommune: Udtalelse fra Foreningen imod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg.
Date: Mon, 28 Mar 2016 15:31:24 +0000

Tak for fremsendte der tages med i mine overvejelser fremover

Peter Skriver Nielsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (A)

Møllevænget 18
7760 Hurup THY
61655902

###############################################################


From:
nyheder@radiolimfjord.dk
To:
bbwigotski@hotmail.com
Subject: SV: Vindmølleprojekt ved Bjerget/Frøstrup, Thisted Kommune: Udtalelse fra Foreningen imod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg.
Date: Tue, 29 Mar 2016 03:22:53 +0000

tusind tak - er lagt ud online og med i radionyhederne 08.00 og 10.00 :-)

Hold mig gerne løbende orienteret gennem presseskriv som denne - det er fremragende materiale.
Med venlig hilsen / Best personal regards
 
Christian Kjeldsen
Nyhedsredaktør / News Editor
LimfjordUpdate.dk

Tel (+45) 9669 4218 Mobil (+45) 2621 1145

LimfjordUpdate.dk er en del af Radio Limfjord sender primært på Mors, i Thy/Hannes og i Salling. Stationen har to brands : Radio Limfjord og Limfjord Plus. LimfjordUpdate sender lokale nyheder på alle hverdage og landsnyheder alle ugens dage, ligesom formidlingssiden LimfjordUpdate giver lytterne update om lokale forhold - både dem, der omtales i radioen og dem, der ikke bliver plads til.

####################################################


25.4.2016

Voksende krav fra borgere om åbenhed i Thisted Kommunes vindmøllepolitik, Borgmesteren nærmer sig åbning - - se
https://www.facebook.com/groups/278448681106/?fref=ts

#######################################################################

27. april 2016
Stadig ingen oplysninger om vindmølleprojekter
Klik

########################################################################


Foreningen imod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg
www.bulbjergmoeller.dk
Sparekassen Thy, kontonr. 9111 00025 85111
Nyhedsbrev, 15. maj 2016
Thisted Kommunes vindmølleplanlægning: Status
Det gælder nu om at lægge pres på Thisted Kommune, så vindmølle- planlægningen, der hidtil er foregået bag lukkede døre, bliver offentlig. På vores generalforsamling den 28. marts vedtog vi en udtalelse, hvor det bl.a. hedder:
”Vi har nu erfaret, at en gruppe private investorer har ansøgt kommunen om godkendelse af et projekt om opstilling af 16 kæmpevindmøller vest for Bjerget, i området mellem Glædevej og Klitvejen. I alt er der som led i revisionen af den kommunale vindmølleplan indgivet henved 25 ansøg- ninger om større vindmølleprojekter fra nord til syd i kommunen”.
page1image7336
1
Og videre:
”Vi opfordrer Thisted kommunalbestyrelse, der i en lukket proces er i færd med en revision af den eksisterende vindmølleplan, til nu at lægge beslutningsgrundlaget åbent frem. Det gælder ikke mindst oplysninger om de omkring 20-25 ansøgninger om tilladelse til opstilling af store vindmøller/vindmølleparker rundt om i kommunen, der er indgivet. Det- te krav bør imødekommes af hensyn til alle berørte parter, herunder de potentielle naboer, og af hensyn til naturværdierne. Offentligheden bør have at vide, nøjagtigt hvor mange projekter, der er tale om, hvilke om- råder, de vedrører, og hvor mange møller de omfatter hvert sted.”
Den 26. april besluttede kommunalbestyrelsen imidlertid at fortsætte den lukkede proces indtil videre. Kommunalpolitikerne er dog under stigende pres fra borgere, der i læserbreve og i indlæg på Facebook forlanger en åben og offentlig fremgangsmåde.
Det fremgår også af vores kontakter med kommunalpolitikerne, at de er mere og mere ilde berørte over kritikken af behandlingen af de 22 ansøgninger om private vindmølleprojekter, der er indgivet.
På denne baggrund er det vigtigt at fastholde det offentlige pres på kommunalbestyrelsen. Vi opfordrer derfor vores medlemmer til at give udtryk for deres kritik i læserbreve til Nordjyske/Thisted Dagblad. Det kan også gøres mere direkte på Facebook, hvor man kan tilmelde sig gruppen ”Thisted Kommunes Byrødder”, der har næsten 4.000 medlemmer, og hvor medlemmer af kommunalbestyrelsen løbende bliver holdt til ilden i kommunalpolitiske spørgsmål.
Mange af jer er måske ikke på Facebook, og anser den for tidsspilde. Men vi brugte den faktisk med succes under valgkampen i 2013, bl.a. til at få flere af kandidaterne til kommunalbestyrelsen til at erklære sig imod de dengang verserende planer om opstilling af kommunale vindmøller i Lild Klitplantage.
Når I skriver læserbreve eller indlæg på Facebook, så husk, at det er kommunalpolitikerne, der er jeres målpersoner. Det gælder om at vi- se, at modstanden mod den lukkede proces er vidt udbredt. Lad være med at gå i polemik med lokale vindmølletilhængere. Det er alligevel ikke dem, der er med til at træffe beslutningerne.
2
Kontingent
Endelig opfordrer vi alle, der endnu ikke har gjort det, til at betale kontingentet på kr. 100,00 på foreningens konto nr. 9111 000 2585111 hos Sparekassen Thy. Husk at opgive navn, mailadresse og – hvis der er plads til det i meddelelsesfeltet – adresse.
Jo flere betalende medlemmer, jo mere slagkraftige er vi udadtil.


##############################################