Respect for naturklenodiet Bulbjerg
BulbjergNatur
  • © 2022 Christen Axelsson Contact Me 0

BulbjergNatur

Giv ikke op. Det kan lade sig gøre at vælte vindmølleplaner!
For os lykkedes det efter 9 måneders ihærdig indsats.

Foreningen imod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg blev stiftet den 20. maj 2013. Formålet var at sikre naturbeskyttelsen omkring Bulbjerg, Danmarks eneste fuglefjeld, og herunder at modarbejde Thisted Kommunes plan om opstilling af kæmpevindmøller på 150-200 m højde i Lild Plantage, få km sydvest for Bulbjerg.
I løbet af 2013 førte foreningen via medierne og sin hjemmeside, ved medlemshvervning, en underskriftsindsamling - og ikke mindst et velbesøgt og godt mediedækket offentligt møde på det planlagte opstillingssted - en kampagne mod kommunens vindmølleplaner. Det lykkedes at hverve ca. 165 betalende medlemmer (100 kr. hver) og at indsamle 1.700 protestunderskrifter.
Den 11. september 2013 tilsendte vi Miljø- og Teknikudvalget i Thisted kommunalbestyrelse et brev med vores udførlige argumenter mod vindmølleprojektet og havde møde med udvalget den 4. november 2013.
Op til kommunalvalget i november 2013 lykkedes det foreningen at få flere af de opstillede kandidater i Thisted Kommune til at erklære sig som modstandere af vindmølleprojektet.
Den 25. februar 2014 besluttede kommunalbestyrelsen i Thisted at opgive vindmølleprojektet i Lild Plantage, fordi det ville være i strid med fredskovpligten. Det måtte stå klart for kommunalbestyrelsen, at en beslutning om at dispensere fra reglerne om fredskov ville medføre en protest fra vores forening og en anke til Natur- og Miljøklagenævnet, der meget vel kunne tænkes at give os medhold.
Nærmere enkeltheder kan findes på denne hjemmeside.

****************************************************

1. juni 2015 AFGØRENDE NYT !


Så, nu må Thisted kommune skrotte vindmølleplanerne for Rosholm/Vigsø Bugt. Se nedenstående fra dagens Thisted Dagblad. Sagen skal behandles på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde i dag.
 
I kan finde oplægget fra forvaltningen + konsulentrapporten til udvalget på dette link:
 
https://dagsorden.thisted.dk/SENCHA/fullApp/index.aspx
 
Gå ind på udvalgsmøder/Klima etc. udvalget/1. juni/pkt. 125.

 
Vi kan hermed ønske hinanden tillykke med veludført arbejde.
 
Vh. Bent (formand, Foreningen Mod Kæmpevindmøller Nær Bulbjerg)


  • a54382154i0015_320x_ Jeg er alvorlig bange for, at det bliver umuligt at rejse kommunale møller på nogen af de arealer, staten har anvist os, siger Kaj Kirk )DF), formand for kommunens udvalg for klima, miljø og teknik.