Respect for naturklenodiet Bulbjerg
BulbjergNatur
  • © 2022 Christen Axelsson Contact Me 0

BulbjergNatur

Skån naturen: Miljøministeriet

Stille og Mørke Områder i Thisted Kommune (klik evt. "ctrl +" for at forstørre)

Bulbjerg er EU-habitatområde og fuglebeskyttelsesområde (pkt. 16 (H16, F8, F12, F13, F19, F20, R6). Lild Strand og Lild Strandkær er EH-habitatområde (pkt. 44 ((H185)).

Fredninger omkring Bulbjerg:
Bulbjerg Knuden / Lild Klit 1955 / Lild Klit 1963
Stacks Image 117

Lild Klitplantage: beskrivelse

Thisted Kommunes syn på Nordsølandet: (klik evt. "ctrl +" for at forstørre)
Stacks Image 164

EU-habitatområde er et naturområde der er beskyttet efter EUs Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer) som forpligter EU's medlemsstater til at bevare naturtyper og arter, som er af betydning for EU. Det gøres ved at udpege habitatsområder for at bevare og genoprette vores natur. Hvert område er udvalgt for at beskytte bestemte naturtyper og arter af dyr og planter. Habitatdirektivet omfatter mere end 200 naturtyper og 700 arter af planter og dyr, hvoraf der findes ca. 60 naturtyper og mere end 100 arter i Danmark.
I Danmark findes der 246 habitatområder med et samlet areal på ca. 19.300 km², hvoraf hovedparten er hav.

Aarhuskonventionen

Dansk Naturfredningsforening's syn på vindmøller

Danmarks Naturfredningsforening's analyse om mulige placeringer for Testcentre

Dansk Ornitologisk Forening protesterer med vindmølleplacering i et af Danmarks vigtigste fugletrækområder