Respect for naturklenodiet Bulbjerg
BulbjergNatur
  • © 2022 Christen Axelsson Contact Me 0

BulbjergNatur

Miljøministeriet: Sammenfattende redegørelse vedrørende miljøvurdering af "Rapport om planlægning for testpladser til prototypemøller frem mod 2020": Syv egnede placerinegr i Danmark for placering af store testmøller.

Hanstholm Havn: Thisted Kommunes analyser vedr. havnevindmøller


Vindmøller ved Hjardemål og Synopal Thisted Byråd 23.3.2013


Et argument mod møllerne: Kommunal inkonsekvens !

Som led i udbygningen af elnettet vedtog Folketinget i 2008 6 forskønnelsesprojekter. Et af disse foregår nu ved Aggersund, hvor de store elmaster og højspændingskabler over fjorden vil blive sløjfet og lagt i et kabel under jorden/fjorden. Det er et led i udbygningen af elkabelforbindelsen fra Norge over Skagerrak. Det skal gøres muligt at sende overskydende el fra vindmøller til Norge og at importere strøm fra Norge i perioder, hvor møllerne står stille. Se nærmere på
energinet.dk under "Anlæg og projekter" - "Forskønnelse af elnettet".

  • det er glædeligt, at Folketinget tager vidtgåede hensyn til naturen, fuglelivet o.s.v. og bevilger betydelige summer til at forskønne det eksisterende elnet, men
  • at det er beklageligt og helt inkonsekvent, at der samtidigt
  1. oprettes naturødelæggende anlæg som Det Nationale Testcenter Østerild
  2. påtænkes opstillet 150 m høje vindmøller ved Bulbjerg i Lild Klitplantage. Skaden er nu sket ved Østerild, men vi må opfordre til at undgå noget lignende ved Bulbjerg.


 
 
Fra Jammerbugt Kommune til Energistyrelsen 9.7.2012

Thisted Kommunes holdning til kystnære havvindmøller (23.8.2012)(husk evt. at forstørre med kontrol +)


Referat fra møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 10. februar 2014 Klik
Brev fra Formanden i Foreningen mod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg, 8. februar 2014
Klik

På samme møde behandledes kystnære havvindmøller i feltet Vesterhav Nord Klik


Fra møde i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2014, Klik og se under Kommunalbestyrelsen, punkt 36